10 października 2014 roku państwo Kantor ze Strzelina obchodzili w Urzędzie Stanu Cywilnego swoją 50 rocznicę wspólnego pożycia małżeńskiego. Oto krótka relacja z tego ważnego wydarzenia w życiu państwa Kantor.